Εύστοχη παρέμβαση του Ευρυπίδη Δοντά στο Verde.Tec Forum 2022 για την κατάργηση της ειδικότητας του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού

Είναι χαρακτηριστικό όλων σχεδόν των φορέων που διαμορφώνουν ή επηρεάζουν τις πολιτικές στους κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας-Ενδύματος της χώρας, ότι αγνοούν την έννοια του βιομηχανικού «οικοσυστήματος». Αυτό που βοηθά τις επιχειρήσεις να ευδοκιμούν στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες, δεν είναι τόσο τα οικονομικά μεγέθη όσο η ύπαρξη ενός οικοσυστήματος που υποστηρίζει κάθε πτυχή της επιχειρηματικότητας. Ο κ. Ευρυπίδης Δοντάς, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κλωστοϋφαντουργίας Επίλεκτος, με παρέμβασή του στο πρόσφατο Verde-tec Forum 2022 έθεσε εύστοχα το θέμα της κατάργησης της ειδικότητας του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κατάργηση αυτή, όχι μόνο αποδυναμώνει το «βιομηχανικό οικοσύστημα» της χώρας, αλλά καταστρέφει κάθε δυνατότητα να ανακτήσει η χώρα μας την ισχυρή θέση που κατείχε για δεκαετίες στους κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας-Ενδύματος, ειδικότερα στη σημερινή πραγματικότητα που απαιτεί καινοτομία σε όλα τα στάδια από την πρώτη ύλη μέχρι τα ειδικά χαρακτηριστικά ακόμη και του πιο απλού ρούχου. Δείτε το απόσπασμα της παρέμβασης του κ. Ευρυπίδη Δοντά στο επόμενο βίντεο.