Η Ειδικότητα

Η ειδικότητα του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού (Textile Engineer) αποτελεί την πρώτη και παλαιότερη ειδικότητα Μηχανικών Βιομηχανικής Παραγωγής.  Πρωτοεμφανίζεται το 1824 ως αυτόνομο ιδρυτικό τμήμα του “Manchester Mechanics Institution”, που αργότερα μετασχηματίζεται στο “University of Manchester Institute of Science and Technology” (UMIST). Το 1832 ακολουθεί η ίδρυση του “Bradford Mechanics Institute” με αποκλειστικό αντικείμενο την Κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, το οποίο αργότερα μετασχηματίζεται στο “Bradford Technical School” (1882) περιλαμβάνοντας τέσσερα τμήματα, όλα προσανατολισμένα στην Κλωστοϋφαντουργία (Textiles, Art and Design, Engineering, Chemistry and Dyeing).

Η επόμενη ειδικότητα Μηχανικών Βιομηχανικής Παραγωγής εμφανίζεται μετά από περίπου μισό αιώνα με την ίδρυση του πρώτου τμήματος Χημικών Μηχανικών στο MIT (1888), ενώ πολύ αργότερα εμφανίζεται ως αυτόνομη η νεώτερη ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής.

Η ειδικότητα του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού είναι διεθνώς αναγνωρίσιμη, περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται από καμία άλλη ειδικότητα μηχανικών και κατέχει διακριτή θέση στην ανώτατη εκπαίδευση όλων των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών.