Καινοτόμος τεχνολογία αποσυναρμολόγησης ραφών ανοίγει νέους δρόμους στην επαναχρησιμοποίηση Κ/Υ προϊόντων

του Δρ. Ιωάννη Δρίβα

Η wear2 ™ είναι μια νέα τεχνολογία επεξεργασίας κλωστοϋφαντουργικών ενδυμάτων που επιτρέπει την επιλεκτική αποσυναρμολόγησή τους στο τέλος της χρήσης τους με τη χρηση μικροκυμάτων. Ενσωματώνοντας την τεχνολογία wear2 ™ σε ενδύματα δίνεται η δυνατότητα να αφαιρεθουν εύκολα φερμουάρ, κουμπιά, στερεώσεις, επενδύσεις και άλλες ομάδες ανόμοιων υλικών χωρίς να καταστραφεί το περιβάλλον ύφασμα. Δημιουργώντας ανθεκτικά ρούχα που κυριολεκτικά «καταρρέουν» κατά βούληση, η wear2 ™ παρέχει ένα μοναδικό μέσο για την ανάκτηση καθαρών ινών, την επαναχρησιμοποίηση εταιρικών ενδυμασιών ή τη βελτιστοποίηση (upcycle) ενδυμάτων.

Τα οφέλη της διαδικασίας wear2 ™
Η έλλειψη αποτελεσματικών τεχνολογιών αποσυναρμολόγησης και η απουσία σχεδιασμού πρωτοκόλλων για τη διαχείριση των ειδών ένδυσης στο τέλος της χρήσης τους έχουν, μέχρι τώρα, λειτούργησει ως εμπόδια για μια κερδοφόρα και βιώσιμη επεξεργασία ρούχων.

Η μέθοδος wear2 ™, η οποία είναι συμβατή με τον τρέχοντα εξοπλισμό παραγωγής, παρέχει στο τομέα του ρουχισμού και της μόδας μια ευκαιρία τόσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του όσο και τη μείωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιβαρύνσεων του μέσω των παρακάτω:

•  Εύκολη και ανέξοδη απομάκρυνση των ετικετών.
•  Επιτρέπει τον εύκολο διαχωρισμό  των φερμουάρ, κουμπιών, στερεώσεων, επενδύσεων και άλλων διακοσμητικων στοιχείων πριν από την ανακύκλωση. Τα παραπάνω υλικά μολύνουν σήμερα τις ανακυκλωμένες ίνες χαμηλώνοντας σημαντικά την αξία τους
• Τα λογότυπα και τα σήματα στα ενδύματα μπορούν να απομακρυνθούν χωρίς βλάβη, που επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση τους αντί της υγειονομικής ταφής.

•  Ενδύματα μπορούν να κατασκευαστούν για να διαχωριστούν σε επιμέρους τμήματα για μετέπειτα χρήσεις

Τα πιθανά οφέλη της wear2 ™ τόσο από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη είναι μεγάλα:

• Επί του παρόντος, μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου ένα εκατομμύριο τόνοι των ειδών ένδυσης καταλήγουν σε “ταφή” κάθε χρόνο.
• Με την υιοθέτηση της διαδικασίας  wear2™, πάνω από το 60% αυτού του συνόλου θα μπορούσε να επαναεπεξεργαστεί σε νέα προϊόντα, δημιουργώντας έτσι ένα σημαντικό νέο κέντρο κέρδους
•  Ετήσια μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 800.000 τόνους
• Σημαντική βελτίωση της διαχείριση των πόρων με σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση νερού και ενέργειας.

Δικτυακός τόπος της τεχνολογίας wear2™