Νεό προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού στο δημόσιο

office photo by Damir Kopezhanov from unsplash

Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου, αναφερόμενο και ως “Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο” των φορέων του Δημοσίου Τομέα (π.δ.85/2022, ΦΕΚ 232).

Το διάταγμα καθορίζει τους κλάδους, τις ειδικότητες και τα τυπικά προσόντα (πτυχία) που απαιτούνται για τον διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο και αντιστοιχίζει τους παλαιούς κλάδους και ειδικότητες των φορέων του δημοσίου με τους νέους κλάδους και ειδικότητες που ισχύουν από εδώ και πέρα.

Σύμφωνα με το νέο “Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο” οι Κλωστοϋφαντουργοί Μηχανικοί μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε προκήρυξη αναφέρει:

α) γενικό κλάδο ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένο πτυχίο

* ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) > Β. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ > 7. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ > 1. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (σελίδα 38/7578 του π.δ.)

β) κλάδο ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ειδικότητας ΤΕ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

**  ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) > ΣΤ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ > κλάδος: 1. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ > ειδκότητα: 6. ΤΕ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ και 7. ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ  (σελίδα 45/7585 του π.δ.)

Όλες οι νέες προκηρύξεις που αναμένεται να δημοσιευτούν μέσω ΑΣΕΠ θα βασίζονται στο νέο προσοντολόγιο.

Όσον αφορά την αντιστοίχιση των  ήδη υπηρετούντων στο δημόσιο Κλωστοϋφαντουργών  Μηχανικών (ΤΕ)  δεν υπάρχει κάποια μεταβολή,  καθόσον οι δύο παλαιές ειδικότητες ΤΕ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ και ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ παραμένουν ως έχουν και θα αντιστοιχηθούν στον κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας ΤΕ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ή ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η συμμετοχή των πτυχιούχων κλωστοϋφαντουργών (ΤΕ) σε οποιαδήποτε προκήρυξη  θέσεων κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού είναι κάτι που ίσχυε και με το προηγούμενο προσοντολόγιο (π.δ. 50/2001), ωστόσο είναι η πρώτη φορά που αποτυπώνεται η ειδικότητα ΤΕ Κλωστοϋφαντουργών σε διάταγμα που αφορά τον διορισμό στο δημόσιο τομέα.