Το καταναλωτικό κοινό των Η.Π.Α. υπερκοστολογεί τα εγχώρια προϊόντα ένδυσης

του Κωνσταντίνου Αντζουλάτου

Η βοηθός καθηγητή Jung Ha-Brookshine του τμήματος Διοίκησης Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης του πανεπιστημίου του Μιζούρι στις Η.Π.Α., διεξήγαγε έρευνα με αντικείμενο το πως επηρεάζει η χώρα προελεύσεως την εκτίμηση των καταναλωτών για την κοστολόγηση ενός προϊόντος.

Συγκεκριμένα εμφάνισε ένα πουκάμισο στους συμμετέχοντες και τους ανέφερε ότι η χώρα προέλευσης είναι η Κίνα και η τιμή πώλησης του σε κατάστημα λιανικής πώλησης είναι $42. Μετά έδειξε το ίδιο βαμβακερό πουκάμισο  αναφέροντας τους ότι το πουκάμισο  κατασκευάστηκε στις Η.Π.Α., και τους ζήτησε να εκτιμήσουν οι ίδιοι την αξία του ενδύματος. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκτίμησαν το πουκάμισο στα $57. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Juna Ha-Brookshine  οι καταναλωτές θεωρούν ότι τα ενδύματα που κατασκευάζονται εξολοκλήρου στις Η.Π.Α. έχουν μεγαλύτερο κόστος, άρα και υψηλότερη τιμή πώλησης. Αυτή η υπερκοστολόγηση από την πλευρά των καταναλωτών δημιουργεί πρόβλημα στην προώθηση των ενδυμάτων εγχώριας παραγωγής.

Στην συνέχεια η Jung Ha-Brookshine έδειξε το ίδιο πουκάμισο  μόνο που αυτή την φορά τους ανέφερε ότι η χώρα προέλευσης είναι η Κίνα αλλά η πρώτη ύλη προέρχεται από τις Η.Π.Α. Οι συμμετέχοντες εκτίμησαν το βαμβακερό πουκάμισο στα $47. Δηλαδή η διαφορά εκτιμούμενης αξίας με το πουκάμισο που κατασκευάζεται εξ’ολοκλήρου στην Κίνα μειώθηκε σημαντικά.  Σύμφωνα με την εκτίμηση της Jung Ha-Brookshine εάν οι παραγωγοί βαμβακιού καταφέρουν να πείσουν τους εισαγωγείς να  τοποθετήσουν στην ετικέτα του προϊόντος πέρα από την χώρα προέλευσης και την ένδειξη ότι η πρώτη ύλη προέρχεται από τις Η.Π.Α. τότε οι πωλήσεις θα είναι καλύτερες για τους βαμβακοπαραγωγούς αλλά και για τους εισαγωγείς.

Πηγή: scienceblog.com