Υπόμνημα-Αίτημα προς ΥΠΑΙΘ για αναστολή των ενεργειών που καταργούν την ειδικότητα Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού από την Ανώτατη Εκπαίδευση

Την 8η Μαρτίου 2021 κατατέθηκε ΥΠΟΜΗΜΑ – ΑΙΤΗΜΑ προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, για αναστολή των ενεργειών που οδηγούν σε κατάργηση της ειδικότητας του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού από την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Α.Π. 01/2021

Μαρούσι, 08 Μαρτίου 2021

Προς:  

α)  Υπουργό  Παιδείας και Θρησκευμάτων

β)  Πρόεδρο ΑΣΥ του EΘΑΑΕ

Κοινοποίηση:

γ)  Υφυπουργό  Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

δ)  Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ε)  Πρόεδρο Τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Παν.Δυτικής Αττικής

ΥΠΟΜΗΜΑ – ΑΙΤΗΜΑ

Τις τελευταίες ημέρες πληροφορούμαστε ότι, κατόπιν ισχυρών πιέσεων από την ηγεσία της EΘΑΑΕ, το τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προχωρά σε αναγκαστική αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών, ώστε να ομοιάζει με τα Προγράμματα Σπουδών που ακολουθούνται σε άλλα Πολυτεχνικά Τμήματα με παραπλήσιο τίτλο. Η αλλαγή αυτή θα σημάνει την οριστική εξαφάνιση της ειδικότητας του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού στην Ελλάδα.

Τη στιγμή που τα σημαντικότερα Ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο ιδρύουν νέες κατευθύνσεις και ειδικεύσεις για να ανταποκριθούν πιο στοχευμένα στις σύγχρονες τεχνολογικές αλλαγές, τη στιγμή που η Κλωστοϋφαντουργία παραμένει ένας σταθερά αναπτυσσόμενος τεχνολογικός και βιομηχανικός κλάδος παγκοσμίως, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζει επίσημα την Κλωστοϋφαντουργία ως έναν από τους βασικούς στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης, οι αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τον τρόπο που μεθοδεύονται, ουσιαστικά αποκόπτουν τη χώρα από αυτές τις εξελίξεις.

Το επιχείρημα ότι ένα μικρό Ακαδημαϊκό τμήμα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και ότι με την κατάργησή του επιτυγχάνεται οικονομία, δεν ευσταθεί αφού οι καθηγητές, το διοικητικό προσωπικό και τα λειτουργικά έξοδα των εργαστηρίων απλά μεταφέρονται σε άλλα μεγαλύτερα τμήματα.

Το επιχείρημα ότι η ειδικότητα του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού δεν συνάδει με το προφίλ ενός ακαδημαϊκού τμήματος Μηχανικών Παραγωγής είναι επίσης αίολο. Αποτελεί την αρχαιότερη ειδικότητα «Μηχανικών Παραγωγής», αφού εμφανίζεται το 1824 ως αυτοτελές ιδρυτικό τμήμα του “Manchester Mechanics Institution” (μετέπειτα UMIST), ενώ η επόμενη ειδικότητα «Μηχανικών Παραγωγής» διαμορφώνεται μετά από 64 χρόνια, με τη δημιουργία του πρώτου τμήματος Χημικών Μηχανικών στο MIT (1888). Αποτελεί ειδικότητα με παγκόσμια αναγνωσιμότητα και κατέχει διακριτή θέση στην ανώτατη ακαδημαϊκή εκπαίδευση όλων των ανεπτυγμένων χωρών.

Το επιχείρημα ότι η ειδικότητα του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού δεν έχει ανταπόκριση στην αγορά είναι επίσης ψευδές. Επί του συνόλου των κλάδων μεταποίησης της χώρας, οι κλάδοι της Κλωστοϋφαντουργίας και των άμεσα σχετιζόμενων κλάδων μόδας (Ένδυμα και Δέρμα) κατέχουν το 11% των επιχειρήσεων και απασχολούν το 9% των εργαζομένων (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2015 και ΙΟΒΕ 2016). Επιπλέον, λόγω της ευρείας διεπιστημονικότητας των γνωστικών αντικειμένων τους, οι Κλωστοϋφαντουργοί Μηχανικοί στελεχώνουν πολλούς άλλους βιομηχανικούς και εμπορικούς κλάδους, όπως χρωμάτων και βαφών, απορρυπαντικών, χαρτιού, πλαστικών, εκτυπώσεων, ειδικών προϊόντων για ιατρικές και στρατιωτικές χρήσεις, ενώ πολλοί εξ αυτών απασχολούνται επαγγελματικά στο χώρο της πληροφορικής, έχοντας ως κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την ικανότητα αντίληψης πολύπλοκων βιομηχανικών διαδικασιών.

Προ της δημιουργίας του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είχαμε προχωρήσει σε   διαβουλεύσεις -ουσιαστικές και όχι προσχηματικές όπως συνηθίζεται από το Υπουργείο Παιδείας-  με τον τότε Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα και είχαμε καταθέσει πρόταση για τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου τμήματος «Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής» που θα προσέφερε την κατεύθυνση σπουδών Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού κατά τα πρότυπα των πλέον αναγνωρισμένων ευρωπαϊκών και αμερικανικών Πανεπιστημίων. Αν και η πρόταση δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς, τουλάχιστον παρέμεινε η δυνατότητα επιλογής μιας κατεύθυνσης που σε κάποιο βαθμό ανταποκρινόταν στις ανάγκες τις βιομηχανίας. Με τις νέες άστοχες παρεμβάσεις η κατεύθυνση αυτή χάνεται οριστικά, υπονομεύοντας τη μελλοντική ανάπτυξη ενός βιομηχανικού κλάδου με ιδιαίτερα κρίσιμη και στρατηγική σημασία για την ελληνική οικονομία.

Επισημαίνουμε ότι πρώτο κομβικό σημείο αποδυνάμωσης της ειδικότητας του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού σε Ακαδημαϊκό επίπεδο υπήρξε ο νόμος Γαβρόγλου (4485/2017) που οδήγησε σε ανορθολογικές συγχωνεύσεις τμημάτων με διαφορετικό προσανατολισμό. Το δεύτερο κομβικό σημείο που στην πράξη εξαφανίζει οριστικά την ειδικότητα του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού από το ακαδημαϊκό τοπίο είναι οι τρέχουσες αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που μεθοδεύονται υπό την ηγεσία σας.

Εάν προχωρήσετε σε αυτές τις αλλαγές, καθίστασθε οι υπεύθυνοι που θα φέρουν την Ελλάδα στη θέση της μοναδικής ευρωπαϊκής χώρας που δεν θα παρέχει ανώτατες σπουδές στην Κλωστοϋφαντουργία. Και μάλιστα, παρά την ύπαρξη αντίστοιχου βιομηχανικού κλάδου με σημαντική συμμετοχή στην ελληνική οικονομία.

Σας καλούμε:

Α) Να μας κοινοποιήσετε την Αιτιολογική Έκθεση και την Πράξη, βάσει των οποίων υλοποιείται η αλλαγή στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Β) Να αναστείλετε άμεσα τις βιαστικές αποφάσεις για την αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και να διερευνήσετε εναλλακτικές λύσεις που θα εναρμονίζονται με μια εθνική αναπτυξιακή στρατηγική και θα συμπεριλαμβάνουν τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών ικανών να στελεχώσουν τους ποικίλους βιομηχανικούς κλάδους που σχετίζονται με την Κλωστοϋφαντουργία και το Ένδυμα του μέλλοντος.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιονδήποτε ουσιαστικό διάλογο.

Μετά Τιμής,

Εκ μέρους του ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών

Ευάγγελος Λούρης

Πρόεδρος ΔΣ