Δελτίο Τύπου της Πρωτοβουλίας Φοιτητών “SAVETEXTILEGR” για Επανίδρυση Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών – 29.09.2021

Η ομάδα φοιτητών “SAVETEXTILEGR : Πρωτοβουλιά για την Επανίδρυση Τμήματος Πανεπιστημιακών Σπουδών Κλωστοϋφαντουργίας” εξέδωσε στις 29.09.2021 το επόμενο Δελτίο Τύπου για επανίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών:

Τη στιγμή που άλλες χώρες του εξωτερικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν συστηματικά τις εγχώριες Κλωστοϋφαντουργικές Βιομηχανίες τους, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της έρευνας στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας –με πιο πρόσφατο παράδειγμα την επανέναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Κλωστοϋφαντουργίας και Χρώματος (LITAC) στο Πανεπιστήμιο του Leeds της Αγγλίας–, στην  Ελλάδα η πανεπιστημιακή  Κλωστοϋφαντουργική εκπαίδευση και η ειδικότητα του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού οδηγούνται σε πλήρη αφανισμό από τον εκπαιδευτικό χάρτη. Όντας οι τελευταίοι φοιτητές που επιλέξαμε να σπουδάσουμε στην ειδικότητα του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού, έχουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση να διασφαλίσουμε τις σπουδές μας και το μέλλον του Κλάδου μας στον εκπαιδευτικό και εργασιακό χάρτη της Ελλάδας.

Τον περασμένο Ιούνιο αιτηθήκαμε  στη Γραμματεία του Τμήματος αντίγραφα των Πρακτικών Συνελεύσεων προηγούμενων μηνών. Τα συγκεκριμένα Πρακτικά περιλαμβάνουν ολόκληρη τη σειρά ενεργειών, διαδικασιών και αποφάσεων που οδήγησαν στη βίαιη ανατροπή του ισχύοντος πενταετούς Προγράμματος Σπουδών, στην πλήρη κατάργηση των μαθημάτων κλωστοϋφαντουργικού περιεχομένου και στην εξαφάνιση της αντίστοιχης ροής ειδίκευσης. Η Γραμματεία δεν ικανοποίησε το αίτημά μας, επικαλούμενη σχετική εντολή του τέως Προέδρου του Τμήματος. Τελικώς, αφού είχαμε ενημερώσει το Τμήμα ότι θα κινηθούμε νομικά, τ{attachments}α Πρακτικά μας  παραδόθηκαν τρεις μήνες αργότερα από το νέο Πρόεδρο. Ως Πρωτοβουλία Φοιτητών, προχωρήσαμε σε καταγγελία στην Αρχή Διαφάνειας για το συγκεκριμένο συμβάν, της οποίας την απάντηση αναμένουμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Ίδρυμα ανταποκρίθηκε  σε  ανάλογο  αίτημά  μας  (να  μας  κοινοποιηθούν  τα  Πρακτικά  της Συγκλήτου επί του ανωτέρω θέματος) με ευγένεια, προθυμία και ταχύτητα.

Επιπρόσθετη  απόδειξη της  συστηματικής  απαξίωσης  της ειδικότητάς  μας  και  των υποχθόνιων τακτικών που ακολουθεί το Τμήμα Μηχανικών Β.Σ.Π. τα τελευταία έτη, αποτελεί το γεγονός πως στα αρχεία του Υπουργείου Παιδείας εμφανίζονται ακόμη τρεις κατευθύνσεις στο  Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπως  αποδεικνύεται από  την  αλληλογραφία  του  Πανελληνίου  Συλλόγου  Πτυχιούχων  Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών με το Υπουργείο. Από την αλληλογραφία αυτή, που μας έχει κοινοποιηθεί από τον Σύλλογο, αποδεικνύεται πως το Υπουργείο όχι μόνο δεν έχει ενημερωθεί  για  την  αλλαγή  των  κατευθύνσεων  του  τετραετούς  Προγράμματος Σπουδών  κατά  τη  μετατροπή  του  σε  πενταετές  (δηλαδή,  για  τη  σύμπτυξη  τριών κατευθύνσεων σε δύο ροές σπουδών το 2019), αλλά ούτε και για την κατάργηση της ροής  «Βιομηχανικής  Παραγωγής»  κλωστοϋφαντουργικού  περιεχομένου,  η  οποία περιλάμβανε τα μαθήματά μας (το Φεβρουάριο του 2021). Επισημαίνεται  πως,  σύμφωνα  με  τον  Ν.4485/2017,  οποιαδήποτε  ίδρυση  ή κατάργηση ή συγχώνευση ή κατάτμηση ή μετονομασία Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου/Ειδικεύσεων σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται  με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Οι αποφάσεις του Τμήματος και οι ενέργειες του τέως Προέδρου του, έχουν φέρει εμάς και τους καθηγητές μας σε αδιέξοδο, καθώς καθιστούν αδύνατο για εμάς ως φοιτητές, να  ολοκληρώσουμε  τις σπουδές  μας στο  επιστημονικό  αντικείμενο  που επιλέξαμε,  απαξιώνουν τον κόπο και τις  προσπάθειες που έχουμε  καταβάλει τα χρόνια  αυτά των σπουδών μας,  ακυρώνουν την επιλογή των νέων φοιτητών που επέλεξαν το Τμήμα αποκλειστικά για την δυνατότητα σπουδών στον Κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας και  αφήνουν  καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Β.Σ.Π. εκτός της ακαδημαϊκής λειτουργίας, στερώντας τους τη δυνατότητα να διδάξουν μαθήματα σχετικά με την κατάρτισή τους.

Θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε πως με το αίτημά μας για την ίδρυση νέου Τμήματος δεν επιδιώκουμε την παρακώλυση της λειτουργίας του Τμήματος Μηχανικών Β.Σ.Π. και του Προγράμματος Σπουδών του. Αντιθέτως, το Τμήμα Μηχανικών Β.Σ.Π. παρεμποδίζει  την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εξωθεί τα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές  του σε αναγκαστική αποχώρηση. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, φοιτητές και καθηγητές του Τμήματος όχι μόνο δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την εκπόνηση και έγκριση του νέου αναθεωρημένου  Προγράμματος, αλλά έχουν ήδη αποκλειστεί από την εφαρμογή του.

Σας  παρουσιάζουμε το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών για ένα νέο Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών, όπως υποβλήθηκε από τους καθηγητές μας στο Τμήμα.

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις Κλωστοϋφαντουργίας να ασκήσουν την επιρροή τους προς τους αρμόδιους φορείς για την ικανοποίηση του εύλογου αιτήματός μας, δημιουργίας νέου Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών και ευελπιστούμε για την από μέρους τους υποστήριξη των προσπαθειών μας.

Ως πρωτοβουλία φοιτητών για την επανίδρυση Τμήματος πανεπιστημιακών σπουδών Κλωστοϋφαντουργίας, αιτούμαστε:

  • Τη δημιουργία αυτόνομου προπτυχιακού Τμήματος Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας πενταετούς φοίτησης για τη διατήρηση των σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του Κλάδου, με αξιοποίηση του υπάρχοντος ακαδημαϊκού προσωπικού και των διαθέσιμων εργαστηριακών υποδομών,
  • Την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του τίτλου του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού,
  • Τη δυνατότητα αυτοδίκαιης ελεύθερης μετακίνησης των φοιτητών του Τμήματος Μ.Β.Σ.Π. στο νέο Τμήμα,
  • Την ένταξη του νέου Τμήματος στο Μηχανογραφικό του 2022,
  • Την επιστροφή στο νέο Τμήμα των αιθουσών και των εργαστηριακών χώρων του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών που διατέθηκαν σε άλλα Τμήματα κατά την τελευταία τριετία,
  • Την αναγνώριση όλων των μαθημάτων, στα οποία οι νυν φοιτητές που θα μετακινηθούν στο νέο Τμήμα, έχουν κατοχυρώσει προβιβάσιμο βαθμό.